Services
Sunday
Said Mass 

Sung Eucharist
07:00 - 08:00 AM
  
09:30 - 11:30 AM
Wednesday
Evening Song
17:00 - 18:00 PM
Thursday
Mothers' Union
10:00 - 12:00 PM
Umbono weBandla
Umbono wekusasa weBandla lakwa Faith oNgcwele ukuba yibandla lamaSheshi elihamba phambili eliqhuba iVangeli likaKristu ngokwakha isimilo esinobuNkulunkulu kulowo nalowo muntu okhonza kulona.
Loving Communities