Contact us
Services
Address
Rector
RECEPTIONIST:
Mrs Makhubu
80 Carlisle Street, Durban 
Tel: 031 309 6040 
E-mail: admin@stfaiths.co.za

Sunday 
7:00 - 8:00 AM - Said Mass 
9:30 - 11:30 AM - Sung Eucharist 
 Wednesday 
17:00 - 18:00 PM - Evening Song
Revd Canon D. Shezi


Umbono weBandla
Loving Communities
Ukuba yibandla lamaSheshi elihamba phambili eliqhuba iVangeli likaKristu ngokwakha isimilo esinobuNkulunkulu kulowo nalowo muntu okhonza kulona.